Hem

  Supported  Education 

Hem                 Tjänster                      Forskning                      Presentation/Kontakt


Välkommen!

             

Vi erbjuder 

föreläsningar, utbildningar, metodstöd och handledning i Supported Education.


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev -

regelbundna nyheter som rör metoden

Supported Education

                               

 
 
 

"Det har hjälpt mig väldigt mycket att det funnits någon som, att jag har en känsla av att det finns någon där som vet helt enkelt. Som kan peta på lite, och frågar och checkar av det. Det har varit bra att hon sökt upp mig löpande, det har varit effektivt. Eftersom jag som sagt kan försvinna bara, trappar av."


".....Det känns som att komma tillbaka in i livet igen. Att man kommer tillbaka in i det faktiska livet och det man vill göra och går vidare till en produktiv medlem i samhället."
"På grund av skolan så kunde jag gå vidare och det här jobbet hade jag aldrig tagit om det inte vore för skolan.....jag hade aldrig tagit det om jag inte hade känt den här styrkan jag fick i skolan, självsäkerheten på min själv".


Citat från deltagare ur FoU rapport nr 116-2013

Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

– en bild av Supported Education under svenska förhållanden.